Маркетинг и Бизнес планиране

Научете всичко необходимо за маркетинга и бизнес планирането с нас!

Защо да запишете курс при нас?

Ние Ви предлагаме практически, интерактивен курс, който ще Ви помогне да натрупате базови знания и умения в сферата на Маркетинга, да структурирате идеите си, да ги представите пред другите участници в курса!

За кого е подходящо обучението по изготвяне на бизнес план и проект?

  • за преквалификация в сферата на маркетинга и рекламата
  • за хора с идеи за собствено бизнес начинание
  • за хора, които искат да работят за себе си

Няма ограничение в допускането на участници в групата, като професионален опит или образование, защото ние вярваме в равните възможности на всеки да работи за реализиране на идеите си.

50 уч. часа /присъствен/ ГРАФИК:

КУРС МАРТ УИКЕНД– СЪБОТА И НЕДЕЛЯ /5 седмици/

НАЧАЛО: 14.03.20 г. КРАЙ: 12.04.20 г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 14:30 ч. – 18:00 ч.

ЦЕНА: 350.00 лева с разсрочено плащане /издаването на удостоерение за проф.квалификация е включено в цената/

лектор: Снежанка Христова

Във всяка една присъствена група може да се включи едни участник чрез видеоразговор!

Каква е програмата на курса?

Програма Маркетинг 

Модул 1: Въведение в маркетинга
Същност и задачи на маркетинга.
Златно правило и печеливши маркетингови похвати.
Мащаби на пазара. Видове маркетинг. Кои са нашите клиенти?

Модул 2
Основни маркетингови концепции и маркетингова среда. Позициониране.
Маркетингова среда. Микро и макро анализ. Маркетинг мениджмънт.

Модул 3:
Жизнен цикъл на продукта. Етапи. Модел 4 P.
Разработване на пазарни възможности.

Модул 4:
Разработване на карта на позиционирането.
Рекламна дейност. Начин на рекламиране.Привличане и увеличаване на клиентите.
Метод за откриване на проблеми.
Предлагане на повече стойност.

Модул 5: 

Бизнес планиране. Съдържание и структура на бизнес план. Практическа работа с наша бизнес идея.

Какво да предлагаме и на кого? Какви потребности задоволяваме на нашите потребители?

Какви са нашите цели? Екип и разпределение на задачите. Партньори.

Проучване и оценка на конкуренцията. Стратегия за навлизане на пазара.

Необходими ресурси и икономическа оценка на бизнес плана. Разработване на продуктите или услугите

Привличане на първите ни клиенти. Подобрение на продуктите и услугите. Времеви график на бизнес плана.

Финализиране на бизнес плана

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

 

 

Коментари

avatar
  Subscribe  
Notify of