Бизнес школа

Запишете курс по счетоводство и финанси за нефинансисти, който ще Ви въведе бързо и лесно в практиката!

Защо да запишете курс при нас?

Ние Ви предлагаме изцяло практически курс, който  ще Ви въведе бързо и с примери от практиката в счетоводството и финансите.

С курс по Счетоводство и финанси от 50 уч. часа ще научите всичко необходимио, за да имате стабилна основа и да разрешавате практически казуси.

За кого е подходящо обучението?

  • фрийлансъри, които искат да имат по-добър поглед над собствените си финанси
  • хора с идеи за стартъп, които имат идеи, но нямат познания в сферата на финансите и счетоводството
  • собственици или управители на малък и среден бизнес, които искат да водят фирменото счетоводство сами или само да проследяват работата на счетоводителите си
  • всеки, който желае допълнителна квалификация или преквалификация

Предлагаме Ви бутиково обучение в група от 6 души, на което ще обърнем индивидуално внимание на всеки от Вас.

50 учебни часа упражнение на място в нашия офис и допълнителни материали за самостоятелна подготовка.

Трупайте знания, според времето и финансите.

След базовия курс, бихте могли да запишете допълнителни 30 уч. часа курс „Счетоводство за напреднали, по време на който ще се упражнявате само със счетоводен софтуер. По ваше желание запишете допълнителни курсове по ТРЗ.

В случай,че решите да продължите с трупането на знания и умения получавате – 10 % отстъпка за втори записан курс и -20 % отстъпка за трети, независимо кога решите да се включите в нов курс!

Заложете на индивидуалното отношение!

Каква е програмата на курса?

60 уч. часа /присъствен/

Обща теория на счетоводството
Счетоводство на предприятието
Метод на счетоводството
Сметкоплан
Обучение на счетоводен софтуер
Контиране на документи
Справка – декларация по ДДС
Завеждане и приключване на счетоводни сметки
Счетоводно приключване на данъчен период
Годишно счетоводно приключване
Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори
Работа със складов софтуер. Съставяне на финансовия отчет.

Що е пари. Видове банки. Видове кредитни институции. Видове кредити. Лихва.
Карти. Видове карти.Лизинг. Видове лизинг. Застраховане. Осигуряване.
Финансови отчети – същност и съдържание. Фирмен финансово – счетоводен анализ – способи и показатели

График:

ЛЕТЕН КУРС АВГУСТ делник– ВЕЧЕРЕН                         КУРС СЕПТЕМВРИ уикенд– ДНЕВЕН

НАЧАЛО: 21.08.18 г. КРАЙ: 13.09.18 г.                            НАЧАЛО: 01.09.18 г. КРАЙ: 23.09.18 г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: вторник  и четвъртък               ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18:00 – 21:00 ч.                           ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 14:30 – 18:00 ч..

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 60 уч. часа

ЦЕНА: 350.00 лева. с плащане на две вноски/само през септември 270.00 лева с предварително плащане на пълната сума по банков път до 5 дни старта на групата/ местата във всяка група са ограничени до 6 души, резервирайте място!

в цената са включение учебните материали за курса

доплащане: +  20.00 лева доплащане за удостоверение за професионално обучение/ за сертификат  или два поредни курса- без доплащане

лектори: Валентина Георгиева/ Ралица Арнаудова

Счетоводство ниво 2  Компютърно счетоводство/ 30 уч. часа/присъствен/

Програма

Отчитане на:

дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
разходите и приходите от дейността на фирмата
различните видове данъци
капитала на фирмата
различните видове лизинг
на ДДС

Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

НАЧАЛО: 06.10.18 Г. КРАЙ: 21.10.18 Г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10:00 – 14:00 ч..

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 30 уч. часа

ЦЕНА: 250.00 лева. /+  20.00 лева доплащане за удостоверение за професионално обучение/ за сертификат – без доплащане

Научете повече и за курса по ТРЗ:

http://saetacademy.com/курс по трз

Курс по ТРЗ, който е специално създаден за интерактивно обучение в група между 4 и 6 души.

4о учебни часа теоретични и практически казуси, които ще дискутирате с лектора на обучението и курсистите в групата.

Защо да изберете SAET?

Ние Ви спестяваме време и пари, като залагаме на качествено обучение в малки групи, с фокус върху всеки курсист и индивидуалното му развитие. Предлагаме кратък базов курс на достъпна цена, чрез който ще навлезете бързо и лесно в материята.

В случай,че решите да продължите с трупането на знания и умения получавате – 10 % отстъпка за втори записан курс и -20 % отстъпка за трети.

Заложете на индивидуалното отношение!

За кого е подходящо обучението?

  • студенти без практически опит по специалност Оперативно счетоводство
  • действащи счетоводители, които се нуждаят от знания и умения по ТРЗ
  • хора на позиция HR, които работят или ще работят и като ТРЗ
  • всеки, който желае допълнителна квалификация
  • всеки, който се интересува от правата си

Каква е програмата на курса?

Видове трудови и граждански договори. Регистрация в НАП
Работно време, почивки и отпуск
Длъжностна характеристика. Оформяне на досие
Ведомости за заплати
Трудов и осигурителен стаж. Трудова книжка, осигурителна книжка и др.
Прекратяване на трудово правоотношение
Осигурителен доход. Осигурителни права
Попълване на декларация 1 и декларация 6, съгласно Наредба Н – 8 от 2005 г. Сумарно работно време – начини на отчитане.
Практическа работа  с компютърен софтуер по счетоводство и ТРЗ  /самостоятелна работа по зададен казус/

График:

ЛЕТЕН КУРС АВГУСТ делник– ВЕЧЕРЕН                         КУРС СЕПТЕМВРИ уикенд– ДНЕВЕН

НАЧАЛО: 20.08.18 г. КРАЙ: 12.09.18 г.                            НАЧАЛО: 01.09.18 г. КРАЙ: 23.09.18 г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: понеделник и сряда                ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18:00 – 21:00 ч.                           ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10:00 – 14:00 ч..

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 40 уч. часа

ЦЕНА: 300.00 лева. с плащане на две вноски/270.00 лева с предварително плащане на пълната сума по банков път до 5 дни преди старта на групата/

в цената са включение учебните материали за курса

доплащане: +  20.00 лева доплащане за удостоверение за професионално обучение/ за сертификат  или два поредни курса- без доплащане

лектори: Валентина Георгиева/ Ралица Арнаудова

Научете повече за курса по счетоводство:

http://saetacademy.com/ курс по счетоводство

Коментари

avatar
  Subscribe  
Notify of