Счетоводен курс

Счетоводна школа. Запиши курс по счетоводство в удобно време. Избери интензивен курс или шестмесечна  школа.

Работим в малка бутикова група до 6 души, за да може всеки да вземе участие в учебния процес

УИКЕНД интензивен курс през ЮНИ 2021 г. 26.06.21 г. до 25.07.21 г.

ДЕЛНИЧЕН интензивен курс през ЮЛИ 2021 г. 06.07.21 г. до 05.08.21 г.

събота и неделя от 10:00 до 14:00 ч. /онлайн или присъствено, смесена група/

ДЕЛНИЧЕН интензивен курс през ЮЛИ 2021 г. 06.07.21 г. до 05.08.21 г.

вторник и четвъртък от 18:30 до 21:30 ч. онлайн

присъствен курс 390.00 лева/ 330.00 лева с предплащане до 20.06./ минимална вноска 150.00 лева

Онлайн: 290.00  лева за изцяло онлайн уикенд курс

* промоциите важат за периода юни-август 2021 г. и само за уикенд, онлайн курс

НОВО /важи само за периодите, в които можем да провеждаме присъствени занятия: не пропускай занятие –  възможност да идваш присъствено в нашия офис, да се включваш онлайн или да гледаш запис

Цена: 390.00 лева за присъствен курс

Отстъпки: 320.00 лева за изцяло онлайн курс (чрез видео връзка или запис)

брой места във всяка група:  6 до 8 за онлайн групи

Запиши курс по счетоводство в малка група, който ще те въведе бързо и лесно в практиката! Вземи удостоверение по образец на МОН за успешно преминат курс, с издадел ЦПО ЕГ Консулт ООД

Каква е програмата на интензивен курс от 50 учебни часа?

 • Обща теория на счетоводството
 • Счетоводство на предприятието
 • Метод на счетоводството
 • Сметкоплан
 • Обучение на счетоводен софтуер
 • Контиране на документи
 • Справка – декларация по ДДС
 • Завеждане и приключване на счетоводни сметки
 • Счетоводно приключване на данъчен период
 • Годишно счетоводно приключване – въведение
 • Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори
 • Работа със складов софтуер. Съставяне на финансовия отчет

НАДГРАДИ С ДОПЪЛНИ МОДУЛИ /ОБЩО 6 МЕСЕЦА/ започва януари 2020 г.

МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

 • Отчитане на дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
 • Отчитане на стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
 • Отчитане на разходите и приходите от дейността на фирмата
 • Отчитане на различните видове данъци
 • Отчитане на капитала на фирмата
 • Счетоводно отчитане на различните видове лизинг
 • Счетоводно отчитане на ДДС
 • Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

МОДУЛ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Основни понятия и стъпки при съставяне на финансовия отчет.
 • Осчетоводяване при счетоводното приключване на разходи, свързани с продажби на продукти, стоки и услуги.
 • Приключване на приходи от продажби на продукти, стоки и услуги. Начисляване на корпоративен данък.
 • Съставяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи
 • Начини на оповестяване на финансовите отчети според изискванията на Националните счетоводни стандарти и международните счетоводни стандарти
 • Съставяне на годишна данъчна декларация

МОДУЛ ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

 • Видове трудови и граждански договори. Регистрация в НАП
 • Работно време, почивки и отпуск
 • Длъжностна характеристика. Оформяне на досие
 • Ведомости за заплати
 • Трудов и осигурителен стаж. Трудова книжка, осигурителна книжка и др.
 • Прекратяване на трудово правоотношение
 • Осигурителен доход. Осигурителни права
 • Попълване на декларация 1 и декларация 6, съгласно Наредба Н – 8 от 2005 г.
 • Сумарно работно време – начини на отчитане.
 • Практическа работа  с компютърен софтуер по счетоводство и ТРЗ  /самостоятелна работа по зададен казус/
 • Трудови злополуки и професионални болести
 • Възнаграждение. Видове, форми на работната заплата
 • Сумарно работно време – отчитане
 • УП2 и УП3
 • Трудово и извънтрудово правоотношение – обработка и изчисляване на заплати по
 • Подготвяне и предаване на данни в НАП
 • Нормативни документи на страни-членки, в сферата на социалното осигуряване
 • Работа с програмни продукти

Защо да запишеш курс при нас?

Ние предлагаме изцяло практически курсове, които ще те въведат бързо и с примери от практиката в счетоводството.

С курс по Счетоводство от 50 учебни часа ще научиш всичко необходимо, за да имаш стабилна основа и да разрешаваш практически казуси с лекота. Ако разполагаш с повече време запиши шест месечна школа и надгради с знанията и уменията си.

Ще се обучаваш в малка група от 6 души, за да обърнем индивидуално внимание на всеки. Има различни опции за включване в група: делнична или уикенд  и два курса – интензивен 50 уч. часа или 6-месечен 144 уч. часа

След завършване на курса ще можеш да работиш уверено като счетоводител или да водиш счетоводството на собствена фирма

За кого е подходящо обучението?

 • хора, които искат да се работят като счетоводители
 • собственици или управители на малък и среден бизнес, които искат да водят фирменото счетоводство сами или само да проследяват работата на счетоводителите си
 • фрийлансъри, които искат да имат по-добър поглед над собствените си финанси и/или да отворят собствена фирма
 • хора с идеи за стартъп, които нямат познания в сферата на финансите и счетоводството
 • всеки, който желае допълнителна квалификация или преквалификация
 • студенти, на които им липсва практически опит

Заложи на индивидуалното отношение!

РЕДОВНА ЦЕНА ЗА КУРС 50 часа 5 седмици: 390.00 лева/с възможност за плащане на две вноски/ 270.00 лева за изцяло онлайн уикенд курс и 320.00 лева за изцяло онлайн делничен курс

ШКОЛА 6 МЕСЕЦА 144 уч. часа 24 уч. часа на месец: 190 лева на месец

/издаването на удостоверение за проф. квалификация е включено в цената/

лектори: Валентина Георгиева/ Ралица Арнаудова

Запиши само Счетоводство ниво 2  счетоводство + годишно приключване/ 20 уч. часа/присъствен/ по запитване

ЦЕНА: 250.00 за присъствен курс/200.00 лева за онлайн курс издаването на удостоверение за професионална квалификация е включено в цената/

лектори: Валентина Георгиева

Програма

 1. Отчитане на:
 • дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
 • стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
 • разходите и приходите от дейността на фирмата
 • различните видове данъци
 • капитала на фирмата
 • различните видове лизинг
 • ДДС

2. Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

3. Основни понятия и стъпки при съставяне на финансовия отчет. Осчетоводяване при счетоводното приключване на разходи, свързани с продажби на продукти, стоки и услуги. Приключване на приходи от продажби на продукти, стоки и услуги. Начисляване на корпоративен данък.

4.  Съставяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи

5. Начини на оповестяване на финансовите отчети според изискванията на Националните счетоводни стандарти и международните счетоводни стандарти

6. Съставяне на годишна данъчна декларация.

И още възможност за организиране на:

 • корпоративен тренинг
 • курс за напреднали
 • онлайн, индивидуален курс /понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • курс по годишно счетоводно приключване в 5 уч. часа – индивидуално/възможност за провеждане: понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • webinar

Научи повече и за курс по ТРЗ:

http://saetacademy.com/курс по трз

Направете запитване за счетоводен курс
Интерактивен, дискусионен тренинг с група от 4 до 6 души

Коментари

avatar
  Subscribe  
Notify of