Счетоводна школа SAET. Запишете курс по счетоводство, когато и както е удобно за Вас!

Защо да запишете курс при нас:

 • имате различни възможности за включване. Изберете между уикенд и делничен вариант на курса.
 • единственият курс, който Ви предлага обучение в малка група –  до 10 души, всеки взима участие в дискусиите и практическите задачи
 • включете се присъствено, онлайн или смесено
 • модулна система, запишете допълнителни модули по желание

ЗАПОЧНЕТЕ С БАЗОВ КУРС.

КАКВА Е ПРОГРАМАТА НА БАЗОВ КУРС от 60 учебни часа?

 • Обща теория на счетоводството
 • Счетоводство на предприятието
 • Метод на счетоводството
 • Сметкоплан
 • Обучение на счетоводен софтуер
 • Контиране на документи
 • Справка – декларация по ДДС
 • Завеждане и приключване на счетоводни сметки
 • Счетоводно приключване на данъчен период
 • Годишно счетоводно приключване – въведение
 • Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори
 • Работа със складов софтуер. Съставяне на финансовия отчети
 • Компютърно счетоводство

НАЧАЛО: 01.10.23 г.

всяка неделя 10:00-13:30 ч. присъствено

всяка неделя 14:30-18:00 ч. онлайн

всеки записал присъствен курс може да се включва и в онлайн групата при необходимост

общо 60 уч. часа по 40 мин.

базов курс начало: 2 октомври край: 18 декември

понеделник и сряда от 18:50 до 21:30 ч.

смесена група, онлайн и присъствено

цени: присъствен курс: 250.00 лв. на месец онлайн курс: 200.00 лв на месец

Обученията включват ДДС, Компютърно счетоводство

 НОВО /важи само за записаните на присъствен курс: не пропускайте занятие –  възможност да идвате присъствено в нашия офис, да се включвате онлайн или да гледате запис при записване в присъствена група

брой места във всяка група: 8 до 10 / 

НАДГРАДЕТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ

МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ и ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 10 или 20 уч. часа 

 1. Отчитане на:
 • дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
 • стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
 • разходите и приходите от дейността на фирмата
 • различните видове данъци
 • капитала на фирмата
 • различните видове лизинг
 • ДДС

2. Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

3. Основни понятия и стъпки при съставяне на финансовия отчет. Осчетоводяване при счетоводното приключване на разходи, свързани с продажби на продукти, стоки и услуги. Приключване на приходи от продажби на продукти, стоки и услуги. Начисляване на корпоративен данък.

4.  Съставяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи

5. Начини на оповестяване на финансовите отчети според изискванията на Националните счетоводни стандарти и международните счетоводни стандарти

6. Съставяне на годишна данъчна декларация.

МОДУЛ ДДС – 10 уч. часа 

МОДУЛ – КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО – 10 уч. часа

Защо да запишете курс при нас?

Ние предлагаме изцяло практически курсове, които въвеждат ,бързо и с примери от практиката, в счетоводството.

С курс по Счетоводство от 50 учебни часа ще научите всичко необходимо, за да имате стабилна основа и да разрешавате практически казуси с лекота. Ако разполагате с повече време запишете допълни модули.

Ще се обучавате в малка група от 6 души, за да обърнем индивидуално внимание на всеки. Има различни опции за включване в група: делнична или уикенд  група.

След завършване на курса ще можете да работите уверено като счетоводител или да водите счетоводството на собствена фирма.

Запишете курс по счетоводство в малка група, който въвежда бързо и лесно в практиката! Вземете удостоверение по образец на МОН за успешно преминат курс, с издател ЦПО ЕГ Консулт ООД слез успешно преминат изпит

За кого е подходящо обучението?

 • хора, които искат да се работят като счетоводители
 • собственици или управители на малък и среден бизнес, които искат да водят фирменото счетоводство сами или само да проследяват работата на счетоводителите си
 • фрийлансъри, които искат да имат по-добър поглед над собствените си финанси и/или да отворят собствена фирма
 • хора с идеи за стартъп, които нямат познания в сферата на финансите и счетоводството
 • всеки, който желае допълнителна квалификация или преквалификация
 • студенти, на които им липсва практически опит

Заложете на индивидуалното отношение!

И още възможност за организиране на:

 • корпоративен тренинг
 • курс за напреднали
 • онлайн, индивидуален курс /понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • курс по годишно счетоводно приключване в 5 уч. часа – индивидуално/възможност за провеждане: понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • webinar

Изпратете запитване

  Ние изграждаме общности