Счетоводна школа SAET. Запишете курс по счетоводство в удобно време. Запишете допълнителни модули по желание.

Работим в малка бутикова група до 10 души, за да може всеки да вземе участие в учебния процес

КАКВА Е ПРОГРАМАТА НА БАЗОВ КУРС от 50 учебни часа?

 • Обща теория на счетоводството
 • Счетоводство на предприятието
 • Метод на счетоводството
 • Сметкоплан
 • Обучение на счетоводен софтуер
 • Контиране на документи
 • Справка – декларация по ДДС
 • Завеждане и приключване на счетоводни сметки
 • Счетоводно приключване на данъчен период
 • Годишно счетоводно приключване – въведение
 • Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори
 • Работа със складов софтуер. Съставяне на финансовия отчети
 • Компютърно счетоводство

КАЛЕНДАР

НИВО 1: 07.01.23 г. до 04.02.22 г. ниво 1 базов курс – 50 уч. часа уикенд интензивен курс през януари 2023 г. ниво 1 – всяка събота от 10:00 до 16:30 ч. 5 седмици

НИВО 1: 09.01.23 г. до 08.02.23 г. ниво 1 базов курс – 50 уч. часа понеделник и сряда интензивен курс през януари 2023 г. ниво 1 –  понеделник и сряда от 18:30 до 21:30 ч. 5 седмици

НИВО 2: 17.11.22 г. събота от 10:00 до 17:00 ч. или делничен вариант – 12 и 14.12.22 г.

 • курсът включва КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО /работа със счетоводен софтуер/

Цени: присъствен базов курс 390.00 лева/ минимална вноска 100.00 лева за разсрочено плащане/

онлайн базов курс: 290.00 лева /спестявате 100.00 лева/

ниво 2: 190.00 лева онлайн и 250.00 лева присъствено

 НОВО /важи само за записаните на присъствен курс: не пропускайте занятие –  възможност да идвате присъствено в нашия офис, да се включвате онлайн или да гледате запис при записване в присъствена група

НОВО: помощ при отваряне на нова фирма: можете да запишете групово обучение и да водите счетоводството си сами с месечни проверки от нашия преподавател, можете да изберете персонализиран курс с конкретни казуси от Вашата фирма или можете да ползвате счетоводни услуги според обема на работа/ попитайте за повече подробности

брой места във всяка група: 6 до 8 / за онлайн обучение

Лектори: Валентина Георгиева

НАДГРАДЕТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ

МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАПРЕДНАЛИ и ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 10 или 20 уч. часа 

 1. Отчитане на:
 • дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
 • стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
 • разходите и приходите от дейността на фирмата
 • различните видове данъци
 • капитала на фирмата
 • различните видове лизинг
 • ДДС

2. Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

3. Основни понятия и стъпки при съставяне на финансовия отчет. Осчетоводяване при счетоводното приключване на разходи, свързани с продажби на продукти, стоки и услуги. Приключване на приходи от продажби на продукти, стоки и услуги. Начисляване на корпоративен данък.

4.  Съставяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи

5. Начини на оповестяване на финансовите отчети според изискванията на Националните счетоводни стандарти и международните счетоводни стандарти

6. Съставяне на годишна данъчна декларация.

МОДУЛ ДДС – 10 уч. часа 

Защо да запишете курс при нас?

Ние предлагаме изцяло практически курсове, които въвеждат ,бързо и с примери от практиката, в счетоводството.

С курс по Счетоводство от 50 учебни часа ще научите всичко необходимо, за да имате стабилна основа и да разрешавате практически казуси с лекота. Ако разполагате с повече време запишете допълни модули.

Ще се обучавате в малка група от 6 души, за да обърнем индивидуално внимание на всеки. Има различни опции за включване в група: делнична или уикенд  група.

След завършване на курса ще можете да работите уверено като счетоводител или да водите счетоводството на собствена фирма.

Запишете курс по счетоводство в малка група, който въвежда бързо и лесно в практиката! Вземете удостоверение по образец на МОН за успешно преминат курс, с издател ЦПО ЕГ Консулт ООД слез успешно преминат изпит

За кого е подходящо обучението?

 • хора, които искат да се работят като счетоводители
 • собственици или управители на малък и среден бизнес, които искат да водят фирменото счетоводство сами или само да проследяват работата на счетоводителите си
 • фрийлансъри, които искат да имат по-добър поглед над собствените си финанси и/или да отворят собствена фирма
 • хора с идеи за стартъп, които нямат познания в сферата на финансите и счетоводството
 • всеки, който желае допълнителна квалификация или преквалификация
 • студенти, на които им липсва практически опит

Заложете на индивидуалното отношение!

И още възможност за организиране на:

 • корпоративен тренинг
 • курс за напреднали
 • онлайн, индивидуален курс /понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • курс по годишно счетоводно приключване в 5 уч. часа – индивидуално/възможност за провеждане: понеделник и сряда между 18:00 и 21:00 ч./
 • webinar

Изпратете запитване

  Ние изграждаме общности