Счетоводна школа

Счетоводна школа SAET. Запишете курс по счетоводство в удобно време. Запишете допълнителни модули по желание. Работим в малка бутикова група до 10 души, за да може всеки да вземе участие…
Каква е програмата на курса? Видове трудови и граждански договори. Регистрация в НАП Работно време, почивки и отпуск Длъжностна характеристика. Оформяне на досие Ведомости за заплати Трудов и осигурителен стаж.…
Ние изграждаме общности